Stockforsissa sijaitseva Pyhtään lintuhoitola on Länsi-Kymen Kulttuuritien uusin reittikohde

Stockforsissa sijaitseva Pyhtään lintuhoitola on Länsi-Kymen Kulttuuritien uusin reittikohde

Pyhtään lintuhoitola

Pyhtään lintuhoitola kuuluu maamme harvalukuiseen hätään joutuneiden luonnoneläimien hoivakotien joukkoon. Sen kaikkiin päiviin sisältyy satoja erilaisia tapahtumia. Otetaan vastaan loukkaantuneita aikuislintuja ja orvoiksi jääneitä linnunpoikasia, ja välillä lähdetään pelastamaan hädässä olevia lintuja.

Eniten poikasia ja esimerkiksi autojen kanssa törmänneitä eläimiä hoidetaan kesän aikana. Hoivan tarvitsijoita oli tänäkin vuonna runsaimmin touko-elokuussa. Syksyllä on hiljaisempaa, koska suuri osa kesän linnuista on ehditty jo kasvattaa tai hoitaa lentokykyisiksi ja vapauttaa takaisin luontoon.

Tällä hetkellä Pyhtään lintuhoitolassa on käynnissä kauan odotettu vesilintuhuoneiden remontti, joka valmistuu parahiksi ennen uusien vesilintupotilaiden saapumista. Niitä tuodaan hoitolaan tasaisesti lisää syksyn edetessä alkutalveksi, koska monet vesilinnut ovat syystä tai toisesta jääneet muuttomatkalle lähteneiden lajitoveriensa joukosta pois ja tarvitsevat ravintoa ja suojan talven yli selvitäkseen.

Myöhäissyksyyn kuuluu myös apua tarvitsevat pienet siilit, jotka ovat liian alipainoisia pystyäkseen horrostamaan koko talvea. Hoitolassa niille tehdään omat pesäpaikat, missä niiden on hyvä talvehtia. Syksy merkitsee myös varautumista talveen. Ulkotarhoille tehdään suojapleksien kuntotarkastus ja huolto sekä muu valmisteleva työ, jotta suojaseinäkkeet saadaan nopeasti paikoilleen säiden kylmetessä.

Pyhtään lintuhoitola kyhmyjoutsenenpoikaset

Ennen talven tuloa vaihdetaan myös hoitolan ulkotarhojen hiekat. Se on fyysisesti aika raskas urakka. Samalla mietitään hoitolassa jo olevien lintujen keskinäistä sijoittelua, jotta tilat saadaan mahdollisimman tehokkaasti käytettyä, kun paikat alkavat täyttyä mm. jäätyvien vesien sulapaikkoihin pulaan juuttuneista joutsenista. Ne ovat haastavia hoidettavia, sillä kookkaina lintuina ne tarvitsevat paljon tilaa. 

Pyhtään lintuhoitola toimii ympäri vuoden, ja sen ulkotarhoilla voi vapaasti käydä katsomassa lintuja. Ilmojen kylmetessä lähelle pakkasrajaa, suurin osa linnuista on sisätiloissa tai muutoin katetuissa tiloissa, mutta esim. pöllöt ovat ulkotarhoilla läpi talven. Lintujen avuntarve on vuosi vuodelta kasvanut. Usein kyse on aikuisten lintujen törmäyksistä autoihin ja sähköjohtoihin, ja edellä mainittujen tai muiden syiden takia emonsa menettäneistä poikasista.

Pyhtään lintuhoitola on maamme toinen virallinen luonnonvaraisten lintujen hoitola, jonka pääsääntöinen tehtävä on kuntouttaa loukkaantuneet linnut ja vapauttaa ne takaisin luontoon. Lisäksi lintuhoitolan tehtävä on osaltaan ylläpitää luonnonvaraisten lajien kantoja Suomen luonnossa ja näin tukea luonnon monimuotoisuutta.

Lintuhoitola perustettiin 1998 Pyhtään Stockforsin entiseen tehdaskylään Kymijoen Pyhtään mereenlasku-uoman äärelle lähelle 1400-luvulla valmistunutta Pyhtään Pyhän Henrikin kirkkoa. Nykyisin lintuhoitolassa työskentelee kaksi vakituista työntekijää, vapaaehtoistyöntekijöitä sekä työharjoittelijoita.

Pyhtään lintuhoitola, valkoinen orava

Vuosittain Pyhtään Stockforsissa hoidetaan n. 400 hoitoa tarvitsevaa lintua sekä joitakin kymmeniä oravia ja siilejä. Eläinsuojelulain mukaisesti lintuhoitola vastaanottaa ja yrittää auttaa kaikkia lintulajeja ikään tai ns. sulkiin katsomatta. Ulkotarhoilla osa linnuista on toipumassa ja osa vakiasukkaita. Lintuihin tutustumisen yhteydessä voi myös saada tietoja monista hoitolan lintulajeista niistä kertovien opastetaulujen avulla.

Pyhtään lintuhoitola, alipainoinen siilinpoikanen
Share on facebook
Share on twitter