Valtakunnalliset RKY-kohteet

Valtakunnalliset RKY-kohteet

Länsi-Kymen Kulttuuritien varressa ja reittialueella on 24 Museoviraston luetteloimaa Valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY-kohteet).

Loviisan alue

Alla olevaan luetteloon on poimittu vain sellaiset Loviisan RKY-kohteet, jotka sijaitsevat Kulttuuritien reittialueella kaupungin keskustassa ja itäosissa. Niiden lisäksi Loviisan länsiosissa, erityisesti entisen Pernajan kunnan alueella, on yli kymmenen Museoviraston luetteloimaa vanhojen kartanoiden, saaristokylien, majakkasaaren, Koskenkylän ruukkiyhdyskunnan ja Pernajan kirkon muodostamaa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Loviisan maalinnoitus

Svartholman linnoitus

Loviisan alakaupunki

Loviisan Esplanadi

Kullan kartanomaisema, (Loviisan Tesjoki)

Strömforsin ruukkiyhdyskunta, (Loviisan Ruotsinpyhtää)

Ahvenkosken historiallinen ympäristö, (Ruotsinpyhtään länsiranta)

Ahvenkosken historiallinen ympäristö (Pyhtään itäranta)

Kymijoen rajalinnakkeet (Ahvenkosken ympäristö)

Suuri Rantatie (Loviisan kaupungin keskustan ja Pyhtään Kirkon välinen osuus)

Pyhtään alue

Pyhtään kirkko ja pappila

Kouvolan alue

Elimäen kartanot ja viljelymaisema

Mustilan arboretum (Elimäki)

Anjalan historiallinen ympäristö (mm. Anjalan kartanon alue Kymijoen länsirannalla)

Anjalan paperitehdas sekä Inkeroisten kartonkitehdas ja yhdyskunta

Myllykosken teollisuusympäristö

Korian kasarmialue

Korian sillat (Kymijoki)

Kymijoen rajalinnakkeet

Kouvolan rautatievarikon alue

Kuusankosken – Kymintehtaan teollisuusympäristö

Voikkaan tehtaat

Verlan teollisuusympäristö

Iitin alue

Iitin kirkonkylä