Yhdistys

Yhdistys

Länsi-Kymen Kulttuuritieyhdistys ry

Verohallinto on luokitellut helmikuussa 2014 perustetun, voittoa tavoittelemattoman Länsi-Kymen Kulttuuritieyhdistys ry:n yleishyödylliseksi yhteisöksi.

Yhdistys edistää ja kehittää

 • Kymijoen varren länsirannan puoleisella, Ruotsin kuningaskunnan itärajan rajaseutuna vuosina 1743-1809 olleella Kymenlaaksoon ja Loviisaan kuuluvalla alueella sekä siihen rajautuvalla Kymijoen osuudella ja Ahvenkosken lahdella
 • näiden alueiden kulttuurihistoriallisten kohteiden, historian, vanhojen kulkuväylien ja kulkuneuvojen sekä ruoka-, puutarha-, käsityö- ja markkinaperinteiden vaalimista, arvostusta ja tunnetuksi tekemistä
 • näillä alueilla esitettävän taiteen tunnetuksi tekemistä
 • Länsi-Kymen Kulttuuritien tunnetuksi tekemistä kulttuurimatkailukohteena
 • jäsentensä sekä Länsi-Kymen Kulttuuritien varrella olevien kaupunkien, kuntien ja edellä mainittujen alojen muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • voi toimia apuyhdyslinkkinä viranomaislupa- ja viranomaislausuntohallintoon
 • laatii ja toteuttaa yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä hankealoitteita ja hankesuunnitelmia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimialueellaan

 • järjestää taide- ja kulttuuritapahtumia ja -esityksiä sekä niihin sopivia juhlia
 • valmistaa ja myydä Länsi-Kymen Kulttuuritien tapahtumiin sopivia oheistuotteita, asettaa tapahtumiensa yhteydestä vuokrattavaksi myyntipaikkoja ja myydä yhdistyksen painojulkaisujen sekä sähköisen infoaineiston yhteyteen ilmoitustilaa
 • järjestää myyjäisiä ja arpajaisia ja hankkia toimintansa tueksi kannatusjäseniä
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Ylimaakunnallisen toimintansa takia yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan aina reitin kolmen kunnan eli Kouvolan, Loviisan ja Iitin alueilta.

Hallitus 2021

pj. Jarmo Tähtinen (Iitti)

vpj. Marjut Ståhls (Loviisa)

siht. Pekka Hyvärinen (Kouvola)

Jaakko Helminen (Iitti)

Yhdistys rahoittaa toimintaansa yhteistyöjoukkonsa jäsenien yhdistykselle maksamilla  reitin vuosittaisen yhteismarkkinoinnin maksuilla, reittikuntien avustuksilla sekä muilla julkisilla hankevaroilla ja säätiöpohjaisilla apurahoilla.

Yhteystiedot

pj. Jarmo Tähtinen puh. 045 110 9082

siht. Pekka Hyvärinen p. 045-176 2822

Sähköposti: info@lansi-kymenkulttuuritie.fi

Postiosoite: Riutanpääntie 314, 47450 Perheniemi

Y-tunnus: 2620175-9