Iitin Vuolenkosken kylässä osataan hyödyntää Kimolan kanavan synnyttämää autoliikenteen ja vapaa-ajan veneilyn kasvua

Iitin Vuolenkosken kylässä osataan hyödyntää Kimolan kanavan synnyttämää autoliikenteen ja vapaa-ajan veneilyn kasvua

Kimolan kanava

Kimolan kanava

Katso kohteen tiedot ja omat kotisivut

Aurinkoiset elokuun viikonloput ovat innostaneet Kimolan kanavan avausta odottaneita mökkiläisiä, retkiveneilijöitä ja lähiseudun asukkaita tutustumiskäynneille Kouvolaan kuuluvalle kanava-alueelle ja Konniveden etelärannalle Iitin Vuolenkoskelle.

Jotta ns. kanavaliikenteeseen sisältyvän auto- ja veneliikenteen määrät tiedostetaan oikein, niin todettakoon, että palveluiden käyttäjiksi pysähtyviä autoilijoita on Kimolan kanavankin lähialueella moninkertaisesti enemmän kuin veneilijöitä. Saman asian voi helposti todeta myös Vääksyn kanavalla ja Saimaankin alueen niillä kanavilla, joiden äärellä on hyvät maapalvelut.

Vuolenkoskella lisäpalveluiden rakentaminen etenee joukkorahoitusta käyttäen nyt suotuisasti. Uuden rantakahvilan lauantaipäivän ihmistungos kertoi palvelujen tarpeesta, ja siihen on vastattu. Laivarannan viereisen kyläraitin toiselle puolelle rakenteilla olevan päivittäistavarakaupan ja kylän infokeskuksen avaus mahdollistaa jo ensi vuonna entistä suuremman asiakaskunnan palvelun. Uuteen kyläkeskukseen tavoitellaan myös muuta pienimuotoista yritystoimintaa.

Tosin rakennustyömaan viereen tehty kyläkaupan suuri keskeneräinen P-alue ja kylän läpi rannan suuntaisesti vievän maantien molemmat reunat olivat jo nyt noin kilometrin matkalta täynnä pysäköityjä autoja. Se on nyt nopeasti vaikeutuva ongelma, jollei kylärannan lähistölle saada lisää pysäköintitilaa. Bensa-asemallekin on ainakin kesäisin kasvava tarve.

Vuolenkosken laivaranta
Vuolenkosken laivaranta

Varttitunnin seurannan perusteella klo 10 jälkeen Heinolan Vierumäen suunnasta tuli Vuolenkoskelle selvästi enemmän autoja kuin Kouvolan suunnasta. Liikennevirran mukana parkkipaikalle saapui Vierumäeltä myös täysi tilausbussi. Se kytkeytyi Heinolan Laivaosakeyhtiön Pyhäjärvi-laivan Vuolenkosken risteilyihin. Laiva oli vähän myöhemmin lähdössä jatkamaan matkaansa Kimolan kanavalle.

Päästäkseen jalkautumaan Vuolenkosken kesätorille ja rantakahvilaan monet veneilijät joutuivat jonottamaan vuoroaan kylän venelaitureille. Tosin sellaiseen on totuttu monissa muissakin suosituissa venesatamissa, ja kesälauantait ovat Vuolenkosken kylän ruuhkaisimpia päiviä.

Vuolenkosken vierasvenelaituri
Vuolenkosken vierasvenelaituri

Lapsiperheitä kylärannan ihmispaljoudessa oli yllättävän vähän. Kenties heidän retkiohjelmaansa sopi paremmin Vuolenkosken nykyisen kyläkaupan kohdalta erkanevan tien varressa sijaitsevan Kilkkilän Farmin kotieläinpiha.

Vain pari prosenttia Kimolan kanavalla kulkeneista veneistä saapui Kouvolan kaupungin Virtakiven vierassatamaan Kymijoen rantaan Voikkaalle

Kimolan kanavalla veneliikenne oli vilkastunut selvästi klo 11 jälkeen. Veneitä näkyi kanavasululta molempiin suuntiin niin pitkälle kuin silmä ylsi, ja sululle kertyi venejonoja. Virtakiven Saunan yrittäjä Eija Parkkisen pyydettynä kyhäämään väliaikaiseen kanavasulun kioskikahvioon saapui mukavasti asiakkaita kymmenistä sulun viereiselle pysäköintipaikalle tulleista autoilijoista.

Veneilijät eivät sinne rannasta kiivenneet, koska sulun läpi päästäkseen oli säilytettävä paikkansa venejonossa, eikä laituritilaa voinut käyttää pitempiaikaisiin pysähdyksiin.

Kimolan kanava
Kimolan kanavan kanavasulku. Vasemmalla konttikahvila

Kanavasululla ja Kouvolan puoleisilla Pyhäjärven ja Kymijoen rannoilla veneilijöillä on ainakin tällä hetkellä käytettävissään vain tuo vanhaan rahtitavarakonttiin perustettu tilapäinen kioskikahvio sekä Virtakiven Saunan ravitsemis- ja saunapalvelut ja kesätapahtumat Voikkaalla.

Kouvolan vierassatamaksi nimetty laiva- ja venelaituri odottaa vielä kytkemistä kaupungin vesijohto- ja viemäriverkkoon. Juomavettä ja veneiden septitankkien likavesien tyhjennystä ei vielä tänä kesänä ole siis saatavissa. Klo 14.30-15.00 välisenä aikana laituriin oli kiinnittynyt viisi venettä.

Virtakiven venesatama
Virtakiven venesatama, Voikkaa, Kouvola

Hiidenvuoren laiturissa ei nähty keskipäivän tunnin aikana yhtään venettä. Iitin Kirkonkylän laiturissa yöpyi yksi matkavene. He olivat tulleet Jyväskylästä.

Kaikki Iitin Kirkonkylän suunnasta Pyhäjärvelle ajaneet moottoriveneet suuntasivat Hiidensaaren kärjestä kohti Kimolaa. Mutta lähes täyden tunnin aikana puolenpäivän jälkeen Hiidensaaren laavulla ja vessalla varustetun taukopaikan laituria ei käyttänyt yksikään veneilijä, eikä Hiidensaaren kärjestä kääntynyt yhtään venettä ylävirtaan Pelinginselän suuntaan. Muutamia veneitä nähtiin kuitenkin Pyhäjärven selällä.

Toisin sanoen kaikki Hiidenvuorelle lauantaina klo 12 maissa kiivenneet retkeilijät saapuivat saareen autoilla. P-alueella henkilöautoja oli 10 ja lähtiessämme sinne oli saapumassa vielä kaksi matkailuautoa.

Aikaisemmin aamulla olimme tavanneet Kirkkojärven laiturirannassa kaksi eläkeikäistä jyväskyläläistä veneilijää. He olivat ilmeisesti saamiensa ohjeiden mukaan ajaneet Kirkonkylän rauhallisen vierasvenelaiturin ääreen yöksi. Muita veneitä laituriin ei ollut saapunut.

Iitin kirkonkylän vierasvenelaituri
Iitin kirkonkylän vierasvenelaituri

Paluumatkalla Kimolasta pysähdyimme ennen Voikkaalle menoa klo 13 jälkeen Iitin Kirkonkylän kylätalolle. Siellä paikkakuntalaiset kertoivat toisilleen moottoriveneillä ajelun jatkuneen Kimolan kanavalla edellisenä iltana pimeän tuloon saakka, ja joku oli meidän tavoin nähnyt myös Vuolenkosken aamupäivän liikenneruuhkan.

Näin kanavan avaamisen odotus oli päättynyt, ja päivittäiset kuulumiset kanavan varresta saaneet alkusisältönsä. Siksi mekin julkaisemme nämä omat havaintomme täällä Länsi-Kymen Kulttuuritien uusilla kotisivuilla.

Jarmo Tähtinen, Kulttuuritieyhdistyksen pj., Iitti

Pekka Hyvärinen, Kulttuuritieyhdistyksen sihteeri, Kouvola

Share on facebook
Share on twitter