Kettumäen kansanpuisto

Kettumäen kansanpuisto

Kettumäen kansanpuisto
Kotiseututie 10, 45700 Kuusankoski.
Puh. 045 6900919

kettumaenkansanpuisto@gmail.com

Kuusankosken Kettumäki sijaitsee luonnonkauniilla, osin kalliorinteisellä mäellä Kymijoen länsirannalla. Kymin Osakeyhtiö lahjoitti koko mäkialueen v. 1945 Kuusankosken kunnalle ajanvietetarkoituksiin.

Vuonna 1984 mäelle avatussa työväenasuntomuseossa oli neljä asuinrakennusta. Museoalueelle siirretyt vanhat asuinmökit sisustettiin tyypillisiksi 1900-luvun alkuvuosikymmenten aikana erilaisissa työtehtävissä olleiden paperitehtaalaisten kodeiksi. Museotoiminta päättyi v. 2012.

Kettumäen kansanpuisto ry perustettiin tammikuussa 2016. Yhdistys sai Kouvolan kaupungilta käyttö-oikeuden 2,6 hehtaarin alueeseen ja sillä sijaitseviin entisiin museorakennuksiin vuoteen 2041 asti.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana rakennuksia kunnostettiin ja entiseen museonhoitajan asuntoon tehtiin pieni kahvila. Alueelle rakennettiin myös kotieläinpiha. Kansanpuiston alue toimii lisäksi ruokorakentamisen mallialueena.

Kesän tapahtumapäivinä kansanpuistossa järjestetään mm. harrastustoimintaa lapsille sekä kursseja ekologisesta rakentamisesta ja perinnekäsitöiden tekemisestä.

Kettumäen kansanpuisto 1
Kettumäen kansanpuiston rakennuksia, Kuusankoski